Vrienden van Nelis

Het werk van Stichting Nelis wordt gelukkig ondersteund door een uitgebreid netwerk van intensief betrokken fondsen, handige buurmannen, meewerkende schoonmaak- en glazenwassersbedrijven, rijke tantes en betweterige ooms, gulle groothandels, loyale leveranciers, achterneven met goedkope kennisjes, hippe webdesigners, fotografen met een visie en briljante copywriters. Nelis is al deze personen en organisaties eeuwige dankbaarheid verschuldigd voor hun bijdrage aan zijn succes. Hieronder staat de lijst van deze belangrijke partners, zonder wiens hulp Stichting Nelis nooit uit de startblokken was gekomen. Gastuh, bedankt!


Fabriek van klimmaterialen Van der Reek vervaardigt houten draagbaar klimmateriaal, ladders en trappen voor glazenwassers, schilders, het MKB en de (groot)industrie. Voert tevens controle, onderhoud en reparaties aan houten draagbaar klimmateriaal uit. Van der Reek verkoopt daarnaast ook ander klimmateriaal van metaal, zoals aluminium en bewerkte metalen, en levert diverse andere producten aan de glazenwasserij en schoonmaakbranche. Oja, ze bouwen ook nog eens aanhangwagens speciaal voor het transport van klimmateriaal. Topbedrijf. Voor betrouwbaar klimmen. Veilige ladders is specialistenwerk.

Fonds 1818 is een jong vermogensfonds met oude wortels. De basis werd gelegd aan het einde van de 18de eeuw. Toen werd de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen opgericht. In 1818 stichtte de Haagse afdeling van ‘t Nut de Nutsspaarbank te ‘s Gravenhage. Stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen bij Fonds 1818 een donatieverzoek indienen voor projecten met een (cultureel) maatschappelijk doel. Belangrijkste voorwaarde is dat de activiteiten of investeringen rechtstreeks ten goede komen aan groepen die extra steun in de rug kunnen gebruiken. Ook helpt Fonds 1818 mensen die zich verder willen ontplooien.

GreenSpeed is het internationaal gedeponeerde handelsmerk van MGS International B.V. te Rijswijk-ZH, producent voor de professionele schoonmaakbranche. De producten worden via een nationaal en internationaal distributienetwerk aan de professionele schoonmaakbranche aangeboden.

Groveko West is een groothandel in schoonmaakartikelen, schoonmaakmachines, hygiënesystemen en disposable artikelen. Zij zorgen voor meer dan 4500 bedrijven in een groot aantal branches en sectoren. Groveko levert schoonmaakartikelen aan distributeurs, schoonmaakbedrijven en eindgebruikers zoals zorginstellingen en ziekenhuizen, automotive bedrijven, voedingsindustrie, professionele keukens, scholen en wellness bedrijven.

Haagclean Products BV is als service-verlenende vakgroothandel al 20 jaar een begrip in de regio Haaglanden. De klant-relatie staat altijd centraal. Buiten het leveren van kwaliteitsproducten staat Haagclean bekend als betrokken adviseur en probleemoplosser. De logistieke dienst levert kosteloos uit tot op werkkastniveau, ongeacht de omvang van de bestelling! Haagclean verschaft een periodiek inzicht in de gemaakte kosten per locatie en adviseert op basis van kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. Haagclean biedt een op maat ingericht bestel-portal dat 24/7 functioneert, en is een één van de weinige retailers met een eigen merk-onafhankelijke technische dienst.

Haëlla Stichting beweegt al meer dan veertig jaar met haar aanvragers mee door te luisteren, mee te denken en te helpen – hoe kleinschalig de initiatieven ook zijn. Haëlla Stichting geeft steun aan projecten die vallen binnen de aandachtsgebieden Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Milieu, en Mensen in een achterstandssituatie. Dromen van mensen die enthousiast, betrokken en soms kwetsbaar zijn.

Hasimex is de leverancier van het Cleanforte™ assortiment en zorgt voor het bewust omgaan met reinigingsmiddelen met minder milieubelastende middelen zonder kostenverhoging en met hetzelfde reinigingsvermogen. Hierdoor wordt het juiste resultaat bereikt en past in het beleid van MVO-bewuste bedrijven. Als partner kan Hasimex een belangrijke schakel zijn in de dienstverlening door producten te leveren, die voldoen aan de eisen van de professional en de daarbij behorende materialen.

Blog

Volg de avonturen van onze glaswasgassies.
Stichting Nelis

Volg de avonturen van onze glaswasgassies.

In ons spannende blog >